يکپارچگي«تمايل به تيپ يک سالم»

هرچقد افراد تيپ چهار (فردگرا) از تمايل خود براي به فکر فرو رفتن و خيال پردازي در مورد بسياري از صدمات و ناکامي هايشان بيشتر آگاه شوند، به مان نسبت نيز از هزينه هاي بودن در اين مسير ،درک بيشتري پيدا مي کنند. همان طور که در آرامش پيدا مي کنند و خويشتن خود را با تمام وجود مي پذيرند، به تدريج از آشفتگي هيجاني مداوم و نياز به حفظ بحران هيجاني خودشان رها مي شوند يا به خودشان به عنوان جايزه اي براي تسلي خاطر به جهت عدم به کارگيري توانايي احتمالي شان ،آسان مي گيرند. آنها همانند افراد سالم ،به تدريج و به طور طبيعي برون گرا ،ثابت قدم  و عمل گرا مي شوند. هم چنين ،بيشتر واقع گرا شده و قادر به انجام کار در دنياي واقعي مي شوند. بدون وضع نمودن قوانين يا انتظارات سخت در رابطه با خودشان افراد تيپ چهار يکپارچه مي خواهند خود را مسائلي فراتر از مسائل خودشان از قبيل کاره هاي اجتماعي ،سياست ،محيط يا در  راه هاي ارزشمند ديگري که در ذهن و عمق وجود آنها را درگير مي کند،وارد شوند.در مواردي آنها تصميم مي گيرند که ديگر تسليم خواسته هاي خود نباشند و در عين حال در چارچوب محدوديت هاي واقعي زندگي کنند.وقتي چنين کاري مي کنند، پاداش و شادکامي به دست مي آورند و خلاقيت آنها به اوج مي رسد و کننده مي شود.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها


ایران لینک جوا موزیک آبان وب برترین برندهای درب اپارتمانی سفید در مشهد لاغری دانلود موزيک جديد مشاوره کسب و کار طراحی و تولید اتوماسیون صنعتی و مکانیزه کردن دستگاه های کلاسیک مکانیکی صنایع خودرو یدک مهر مجید شاکری